Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

1. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1. Do 14 dní máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.

1.2. Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme tovar.

1.3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho formou jednostranného právneho rokovania, a to vyplnením formulára VRÁTENIE TOVARU - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY. Ďalej je možné odstúpenie od zmluvy zaslať na e-mailovú adresu obchod@designoutlet.sk alebo listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu STARCON design, s.r.o., Kostelecká 879/59, 19600 Praha 9, Česká republika.

2. Postup pri odstúpení od zmluvy

Ak nevyplníte formulár VRÁTENIE TOVARU - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY a rozhodnete sa pre podanie písomnej žiadosti o odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1.3., potom vo svojej žiadosti uveďte:

a) Vaše meno a priezvisko, prípadne obchodný názov
b) Dátum prevzatia tovaru
c) Názov, kód, opis alebo iný údaj identifikujúci vrátený tovar a jeho množstvo
d) Číslo daňového dokladu (faktúra, účtenka...)
e) Predpokladaný dátum doručenia tovaru do skladu predávajúceho (ak je možné vopred určiť)
f) Opis vád tovaru, ak tovar niesol tieto vady už pri prevzatí Vami alebo Vami určenou treťou osobou
g) Číslo účtu pre vrátenie platby za tovar

3. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

3.1 . Keď odstúpite od kúpnej zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb Vám najprv zašleme e-mailom dobropis, ktorý bude preplatený bankovým prevodom na Vami uvedené číslo účtu, prípadne iným spôsobom, na ktorom sa dohodneme. V žiadnom prípade Vám tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak ste kupujúci - podnikateľ, uplatnia sa pri výpočte výšky vrátenej platby ustanovenia článku 3.3.3. Obchodných podmienok.

3.2. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru, zašlite späť alebo ho odovzdajte v sklade predávajúceho na adrese STARCON design, s.r.o., Kostelecká 879/59, 19600 Praha 9, Česká republika. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám preukázateľne odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní.

3.3. Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.

3.4. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Doprava zdarma platí pre každú objednávku. Stále.
Od žiarovky až po skriňu, všetko vám dovezieme za 0 Kč.

Nakupujte bez obáv.
Každý tovar môžete do mesiaca vrátiť!
Iba pre stálych zákazníkov (po skúšobnej dobe)

Najvýhodnejšie cenové ponuky bývajú rýchlo preč.
Od nás dostanete avízo ešte pred začiatkom akcie.

Vážíme si stálych zákazníkov. A myslíme na nich.
Chcete dostávať ponuky pre VIP klientelu?

Exkluzívny nákup iba pre členov DESIGN GENIUS.
Každý týždeň nové ponuky.

Prvých 30 dní služby je zdarma. Pre aktiváciu je nutné mať založený klientský účet na webe (zaregistrovať sa).
Službu je možné kedykoľvek zrušiť. Skúšobnú dobu nie je možné opakovať.

Už mám DesignGenius Nemám záujem Vyskúšať na 30 dní zdarma